Skip to main content

Wraz ze wszystkimi osobami zainteresowanymi przyszłością edukacji przeprowadzimy warsztaty Ostatni dzwonek, które odbędą się między 24 a 27 sierpnia w Domu Pracy Twórczej UAM w Obrzycku.

Sednem warsztatów będzie mapowanie pojęcia edukacji, krytyczny namysł nad ideą uczenia się w przyszłości. Podstawą do działania podczas cyklu warsztatów Ostatni dzwonek staną się doświadczenia edukacyjne wszystkich uczestników i uczestniczek warsztatów: uczniów, studentek, nauczycieli i wykładowczyń. Twórcze działania, oparte na założeniach etnografii performatywnej i pedagogiki teatru doprowadzą do powstania interdyscyplinarnej pracy artystycznej na pograniczu reportażu, filmu dokumentalnego i manifestu, w którym głos zabiorą wszyscy, którym bliska jest idea edukacji na miarę XXI wieku.

Zespół warsztatowy:

Daniel Stachuła – animator i menedżer kultury, teatrolog i polonista, współtwórca Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, pomysłodawca warsztatów Ostatni dzwonek.

Magdalena Ośko-Bogunia i Maciej Bogunia – jako duet Ośko/Bogunia, współpracują m.in. z Art Station Foundation, Teatrem Ósmego Dnia i Teatrem Wielkim w Poznaniu. Podczas warsztatów Ostatni dzwonek zajmują się rejestracją video.

Sebastian Dembski – kompozytor i artysta dźwiękowy, członek nieformalnej grupy KOKS oraz działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

Leave a Reply