List
do przyszłości

WARSZTATY / SPEKTAKLE / POKAZY / PUBLIKACJA

Off Opera ’21

Tegoroczny Projekt OFF Opera składa się z sześciu scenariuszy przyszłości. Każdy z nich dotyka innych aspektów myślenia futurologicznego, wykorzystując różne dziedziny sztuki – muzykę, literaturę, teatr, film, nowe media, grafikę, sound art. Jak w operze, media i dyscypliny sztuki konstruują patchworkowy utwór, podatny na różnorodne interpretacje, uzupełnienia i dookreślenia, tak alternatywne scenariusze przyszłości otwierają dyskusję – są raczej przestrzenią stawiania pytań, niż udzielania jednoznacznych odpowiedzi.

Program

Design thinking Field recording Warsztaty Muzyka Storytelling Spektakle Sound art Listy

Dla kogo? Nasze działania warsztatowe kierujemy do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.
Gdzie? Warsztaty odbywają się w Poznaniu i w mniejszych miejscowościach, a ich efekty prezentujemy szerszej publiczności podczas wielkiego finału.

List do

List do

List do

List do

List do

List do

List do

List do

przyszłości

przyszłości

przyszłości

przyszłości

przyszłości

przyszłości

przyszłości

przyszłości

Organizatorzy

Współorganizator

Mecenat

Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1. ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Poznania, środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego. Projekt OFF Opera 2021 – program artystyczny został dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Partnerzy

Patronat Medialny